doctor

facebook: I ♥ doctor blog
twitter: @DoctorMisha

Tu gde počinje nebo...

misha | 24 Februar, 2023 23:30

Tu gde počinje nebo...
 
Mika Antić: Zato živi, al’ sasvim!
I ja sam živeo tako.
Za pola veka samo
stoleća sam obišao.
 
 
Plavi čuperak:
 

Čuperak kose obično nose
neko na oku,
neko do nosa,
al’ ima jedan čuperak plavi
zamisli gde?
U mojoj glavi.

Kako u glavi da bude kosa?

Lepo.
U glavi.

To nije moj čuperak plavi
već jedne Lize iz šestog ‘a’.

Pa šta?

Videćeš šta kad jednog dana
čuperak nečije kose tuđe
malo u tvoju glavu uđe,
pa se umudriš,
udrveniš,
pa malo – malo pa… pocrveniš,
pa grickaš nokte
i kriješ lice,
pa šalješ tajne ceduljice,
pa nešto kunjaš,
pa se mučiš,
pa učiš – a sve koješta učiš.

Izmešaš rotkve i romboide.
Izmešaš note i piramide.
Izmešaš leptire i gradove.
I sportove i ručne radove.
I tropsko bilje. I stare Grke.
I lepo ne znaš šta ćeš od muke.

Sad vidiš šta je čuperak plavi
kad ti se danima mota po glavi,
pa od dečaka – pravog junaka
napravi tunjavka i nespretnjaka.

 

 Besmrtna pesma:

(...)

Ako ti jave: umro sam,

ti znaš — ja to ne umem.


Ljubav je jedini vazduh

koji sam udisao.

I osmeh jedini jezik

koji na svetu razumem.


Na ovu zemlju sam svratio

da ti namignem malo.

Da za mnom ostane nešto

kao lepršav trag.


Nemoj da budeš tužan.


Toliko mi je stalo

da ostanem u tebi

budalast,

čudno drag.


Noću kad gledaš u nebo,

i ti namigni meni.


To neka bude tajna.


Uprkos danima sivim,

kad vidiš neku kometu

da vidik zarumeni,

upamti: to ja još uvek

šašav letim i živim.

  

Mika Antić: Pa što bismo se opraštali?

Čega da nam je žao?

ZSO kao Ostbelgien !

misha | 22 Januar, 2023 12:01

ZSO kao Ostbelgien !

 

Dobrica Ćosić je o ugroženom položaju Srba na Kosovu pisao i govorio još pre više od pola veka (1966.-1968. godine), zbog čega je postao prvi Titov disident- izopšten iz političkog života komunističke Jugoslavije. Najpravednije kompromisno rešenje kosovskog pitanja za dva najbrojnija balkanska naroda bi bilo, prema mišljenju ovog slavnog srpskog pisca, teritorijalna podela i etničko razgraničenje. Večni Ćosić nas je tiho napustio dok je zaglušujuću buku pravio huk "milenijumskih poplava" 2014. godine. Nabujali Ibar je tako i simbolično odneo u nepovrat mogućnost da ova reka bude granica između Srba i Albanaca...

U vremenu nakon NATO okupacije dela teritorije Srbije (1999.), a pre jednostranog proglašenja nezavisnosti Prištine (2008.)- beogradski pregovarači o budućem statusu Kosova i Metohije su predlagali modele autonomija koji su već primenjeni u Evropi i svetu... Gotovo dve decenije kasnije- ponovo su aktuelni modeli Južnog Tirola, Olandskih ostrva, Severne Irske... Međutim, iako je (ponovo) broj država članica Ujedinjenih nacija koje ne priznaju tzv. Republiku Kosovo veći od onih koji je priznaju (106:87)- danas je u fokusu sever Kosova; traži se model autonomije za Zajednicu srpskih opština (ZSO), predviđenu Briselskim sporazumom iz 2013., u okviru tzv. Kosova.

 

15 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova - 106 od 193 države članice UN priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Čak 27 država je povuklo priznanje Kosova (od 2017. do 2023.)!

Dok ruski medved krvavim ratnim kandžama iscrtava nove granice na istoku, Zapad- Srbiju drži pod NATO-EU šapom! Rusija sve vreme koristi "kosovski model" za uvećavanje svoje imperije- dok je Beograd pod neizdrživim pritiskom SAD, Britanije, EU, Nemačke, Francuske i Italije da okonča ovaj kosovski presedan zaključivanjem Sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom...

 

ZSO - 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu će formirati Asocijaciju/Zajednicu srpskih opština

Statut buduće Zajednice srpskih opština na Kosovu će nakon decenije od potpisivanja (Prvog) Briselskog sporazuma- najverovatnije imati najviše sličnosti sa autonomijom sledećeg evropskog regiona:

 ZSO kao DG

(Zajednica nemačkog govornog područja u Belgiji):


 

Zvanična zastava Zajednice nemačkog govornog područja u istočnoj Belgiji

Demostat:

Kada se u kontekstu kosovskog pitanja govori o takozvanom belgijskom modelu, zapravo je uzor Zajednica nemačkog govornog područja (DG - Deutschsprachige Gemeinschaft), koja se od 2017. godine predstavlja pod imenom „Ostbelgien“ – Istočna Belgija. 

 

 

Zajednica nemačkog govornog područja se nalazi na istoku Belgije, sastavni je deo Valonije, a teritorija se graniči sa Nemačkom, Holandijom i Luksemburgom. Obuhvata površinu od 854 kilometara kvadratnih na kojoj živi oko 77.000 ljudi. Nemački se koristi kao primarni jezik među građanima, kao i zvanično u institucijama, školama i na sudu.

Zajednica nemačkog govornog područja obuhvata devet opština, ima svoju skupštinu, vladu i zastavu. Nadležnosti o kojima odlučuje odnose se na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i kulturno nasleđe, stručno osposobljavanje, zapošljavanje, medije, turizam, sport, lokalnu politiku, kao i finansije. Zahvaljujući visoko decentralizovanom političkom sistemu Belgije, Ostbelgien ima i mogućnost da stavi veto na međunarodne ugovore, uključujući i trgovinske sporazume EU.

Parlament ima 25 članova, a jedan od njih je predstavnik zajednice u saveznom belgijskom Senatu. Poslanici u belgijskom parlamentu biraju se direktno. Vlada Zajednice nemačkog govornog područja sastoji se od ministra-predsednika i još tri ministra.

 

"Ostbelgien", zgrada parlamenta u Eupenu - zastave glavnog grada, DG - nemačke Zajednice, Belgije i Evropske unije 

U Zajednici nemačkog govornog područja, stanovništvo je uglavnom rimokatoličko, a postoji i mala protestantska zajednica. Građani imaju bliske veze sa nemačkim kulturnim područjem preko medija i svakodnevnih prekograničnih kontakata.

Istorija regiona je bila veoma turbulentna, posebno u periodu posle Prvog svetskog rata. Naime, teritorija Istočne Belgije pripadala je Nemačkoj do Prvog svetskog rata. Od 1920. do 1945. godine stanovništvo je bilo prinuđeno da tri puta promeni nacionalnost i domovinu. Prvi put je Versajskim ugovorom teritorija pripala Belgiji. Potom je u doba Hitlera region pripojen nacističkoj Nemačkoj. Treći put, kada je posle Drugog svetskog rata Belgija povratila teritoriju.

 

Meštani, međutim, sebe nazivaju poslednjim Belgijancima, ogromna većina je probelgijski orijentisana i veoma lojalna državi. „Mi smo poslednji koji su postali Belgijanci (posle Versajskog ugovora, 1920.) i poslednji koji se osećaju Belgijancima.” Građani Istočne Belgije kažu da ne žele da budu ništa drugo do onog što jesu, građani Istočne Belgije – ne žele da budu deo Nemačke, Luksemburga, pa čak ni Valonije (kojoj po jurisdikciji pripadaju).

Istorijski osvrt:

Belgija je postala nezavisna država 1830. godine. Između 1970. i 1993. država je evoluirala u federalnu strukturu. To se dogodilo kroz šest državnih reformi. Kao rezultat, prvi član belgijskog Ustava danas glasi: „Belgija je savezna država, sastavljena od zajednica i regiona.“

Do preraspodele moći došlo je na dve linije. Prva se odnosi na jezik i, u širem smislu, na sve što je u vezi sa kulturom. Rezultat je bilo stvaranje tri zajednica. Koncept „zajednice” se odnosi na to da ljude povezuje njihov jezik i kultura. Belgija ima tri zvanična jezika: holandski, francuski i nemački i tri  zajednice: Flamansku zajednicu, Francusku zajednicu i Zajednicu nemačkog govornog područja.

Druga linija državne reforme je istorijski inspirisana ekonomskim interesima. Regioni su težili većoj ekonomskoj autonomiji, a rezultat je bio uspostavljanje tri regiona: Flamanski region, Region glavnog grada Brisela i Valonski region. U određenoj meri, regioni se mogu porediti sa američkim saveznim državama.

Država je dalje podeljena na 10 provincija i 581 opštinu.

Savezna država zadržava značajna ovlašćenja, na primer u oblasti spoljnih poslova, nacionalne odbrane, pravosuđa, finansija, socijalne sigurnosti, važnih delova nacionalnog zdravstva i unutrašnjih poslova... Međutim, zajednice i regioni takođe imaju moć da uspostavljaju i održavaju spoljne odnose.

Priznavanje nemačkog govornog dela zemlje kao jezičke oblasti i zajednice je „nusproizvod“, ali i logična posledica razvoja cele Belgije od unitarne do savezne države. Bez modela rešenja za flamansko-valonski sukob, koji je u više navrata ugrožavao političku koheziju Belgije, izražena autonomija zajednice nemačkog govornog područja ne bi bila realna.

Područje nemačkog jezika stvoreno je novim zakonima o upotrebi jezika u administrativnim poslovima donetim 1962-1963. Time je obeležena teritorija kasnije Zajednice nemačkog govornog područja. Uvođenje teritorijalnog principa u zakonodavstvo postaje kamen temeljac federalizacije države.

Tokom prve državne reforme od 1968. do 1971. godine, postale su očigledne konture političke nezavisnosti. Tadašnja takozvana nemačka kulturna zajednica dobija savete. Ovo je preteča današnjeg parlamenta Zajednice nemačkog govornog područja.

Druga velika državna reforma iz 1980-1983 značajno je unapredila zajednicu nemačkog govornog područja: novi ustavni član predviđa da se zajednici daju dekretska ovlašćenja u kulturnim i ličnim pitanjima, kao i u odnosima među zajednicama i međunarodnim odnosima. Pored toga, određeno je da će ubuduće moći da vrši regionalna ovlašćenja, u dogovoru sa Valonskom regijom.

Trećom državnom reformom 1988-1990, preneta su ovlašćenja u oblasti obrazovanja. Finansijska izdavanja savezne države su se utrostručila.

Četvrta državna reforma 1993-1994 uvela je dva ravnopravna doma u belgijski parlamentarni sistem, tako da Predstavnički dom prvenstveno obavlja uobičajene parlamentarne poslove (donošenje zakona i budžeta, kontrola savezne vlade), a Senat služi kao forum i mesto susreta država članica Belgije. Od izbora 1995. Savet zajednice nemačkog govornog područja uputio je jednog člana u Senat.

Autonomija Zajednice nemačkog govornog područja dodatno je proširena tokom ovog perioda: proširena su ovlašćenja u oblasti rada centara za socijalni rad, prilagođen sistem finansiranja, formirana izborna jedinica za evropske izbore, a zajednica je dobila i regionalna ovlašćenja u zaštiti spomenika i predela. Od 1997. Savet zajednice nemačkog govornog područja uredbom reguliše upotrebu jezika u obrazovanju, dok od 2005. godine zajednica vrši nadzor i finansiranje opština.

Nakon šeste državne reforme iz 2014. godine, Zajednica nemačkog govornog područja uživa ustavnu autonomiju kao i druge zajednice. To joj omogućava da odredi osnovna pravila za organizaciju parlamenta i same vlade. Zajednica je dobila čitav niz novih odgovornosti, posebno u oblastima socijalnih pitanja, zdravstva i pravosuđa.

Važan detalj je i da je Zajednica nemačkog govornog područja, u okviru svojih nadležnosti, ovlašćena i  da sklapa međunarodne sporazume i ugovore.

 

Bilbord ZSO u Gračanici - 5 km od Prištine!

Na kraju, treba napomenuti da je svaka autonomija izraz konkretnih društvenih prilika i ne može se preslikati na drugu teritoriju u nekom drugom društveno-političkom kontekstu. Jezgro autonomije je činjenica da jedan uži deo teritorije neke države raspolaže zakonodavnom vlašću i samostalnim delokrugom nadležnosti, koje ona svojim aktima uređuje bez upliva centralne vlasti, a sve drugo je odraz specifičnosti.

Misha.blog.rs - 15 godina blogovanja!

misha | 17 Decembar, 2022 00:15

Misha.blog.rs - 15 godina blogovanja!

17. decembra 2007. sam na prvom srpskom blog servisu Blog.co.yu kreirao sopstveni nalog. "Svaki čovek ima potrebu da neke svoje misli podeli sa drugim ljudima kako bi proverio ispravnost svojih razmišljanja. Mislim da je blog idealno mesto za to!", su bile prve reči koje sam na današnji dan pre 15 godine napisao na misha.blog.rs-u. Moto mog blogovanja se može definisati upravo tim prvim blog rečenicama.

Dugo sam razmišljao da li blog-postom da obeležim ovaj zaista nemali jubilej. Valjda me je prošla ona euforija i mladalačka zanesenost koja prati treću deceniju života... Ipak, zbog svih citiranja mog bloga (na nemačkom sajtu, u diplomskom radu, u novinama i širom interneta), zbog impresivnih statističkih brojki (preko deset hiljada komentara i par miliona pregleda), zbog "vip" pratilaca i pre svega zbog ukupno preko 650 pratilaca na Tviteru i Fejsbuku sam osetio dužnost da ipak napišem ove redove. Da zaokružimo jednu dobru i lepu priču...

2017. godine sam 10 godina blogovanja obeležio objavljivanjem svoje prve knjige “Life Is a Miracle” sastavljene od dvadeset najkvalitetnijih i ili najdražih postova. To je bila kruna decenije blogovanja!

U crnoj naprednjačkoj eri (auto)cenzura je toliko napredovala da sam čak i ja imao problema sa štampanjem svoje nekomercijalne knjige. Iako sam zamislio da prvu blog knjigu objavim u veoma skromnom tiražu (za svoju dušu i poželeo da je podelim prijateljima!) jedna veća kraljevačka štamparija je odbila saradnju zbog "problematičnog sadržaja"! (Ukratko- "Zna se da 'ovi' drže sve... Ta 'SNS Azbuka' nam može navući samo inspekciju i probleme... Ovde ipak radi 20 ljudi... Da pišete pesme- štampali bismo vam knjigu odmah sada."). Mrak; mada, kada nam je uopšte bilo dobro u istoriji i kada će u svetu stvarno postojati sloboda?! Neočekivano je ova "plava knjiga" dobila epitet "zabranjene" tj. "opasne za štampu" i time još više povećala svoju vrednost u mojim očima...
Tako sam sam uredio i pripremio za štampu (što će se kasnije pokazati kao korisno iskustvo); ali i osmislio naslovnu stranu zahvaljujući fotografiji koju sam uslikao na Mamuli, tvrđavi na ostrvu Lastavica kod Herceg Novog. Simbolika CVETA AGAVE (na slici) još jednom potvrđuje naslov- ŽIVOT JE ČUDO:
Panta Rei - Sva životna filozofija, smrti, ali i nade u ponovno rođenje, stane u jedan jedini cvet agave. Na njeno cvetanje čeka se nekoliko decenija i upravo u tim trenucima kada su najlepše i najraskošnije- agave umiru. Pred kraj života stabljike agave mogu narasti i do sedam metara, kao da na taj način uzvišeno pokušavaju prkositi neminovnoj sudbini koja ih čeka. Ipak se majka priroda pobrinula da im ostavi zalog za budućnost, jer pre nego što uginu, agave puste hrpu semenki iz kojih će opet buknuti život!
 
 
Objavljivanjem knjige postepeno prestajem s kontinuitetom pisanja bloga; ali se zato gotovo istovremeno ponovo nostalgično aktiviram kao administrator u Fejsbuk grupi Kamenjača Online o svom selu u kome ne živim gotovo dve decenije. Iako sam grupu osnovao još 2009., aktivnosti u ovih par godinama dovode do rađanja nove knjige: "Kamenjača na vezi". Ona dobra, stara, prava pozitivnost koja se u doba Korone dogodila je objavljivanje moje druge knjige. Na taj način sam želeo da uzvratim i pokažem ljubav i pripadnost, kao i zahvalnost tom parčetu planete i Bogu sto me je tu posejao.
 
Ćirilična simbolika - "Zapis", sveto drvo koje je na naslovnici knjige "Kamenjača na vezi" je nešto što nas decenijama i vekovima povezuje.

17. decembar 2022. - 15 godina kasnije: u današnje "vreme influensera" kada su svi vlogeri i blogeri, mogu sa ponosom reći da sam bio deo avangarde kada je u pitanju blogovanje u Srbiji. Trenutna neaktivnost ovde na misha.blog.rs-u ne znači da blog nije ostao moja velika ljubav koja će trajati doveka!
 
Ars longa, vita brevis - Život je kratak, umetnost je večna !!
1 2 3 ... 100 101 102  Sledeći»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb